Din partner inom hela kedjan av biomassa

Vår grupp arbetar för en internationell utveckling av hållbara biobränslen. Vi skapar och genomför idéer samt erbjuder pålitliga och ekonomiskt hållbara lösningar inom alla aspekter av biobränslen.

Vi har en stor erfarenhet av att utveckla hela värdekedjan av biomassa, bland annat har vi haft en aktiv roll inom branschens utveckling i Skandinavien under de tre senaste decennierna.  Vår grupp kan erbjuda en komplett och flexibel lösning av logistik, såväl då det handlar om biomassa och dess förvandling, som för systemlössningar inclusive slutanvändning.

Vår grupp har den specifika erfarenhet som behövs för att lösa alla slags utmaningar inom kedjan.