Referensprojekt & presentationer

Vår grupp har skapat och stöttat flertalet företagsprojekt inom produktion, logistik samt förbränning av biomassa. Målet har varit att framhålla tillgängligheten av dessa bränslen, från att ha varit en nischad vara till att bli allmänt känd inom en transparent sektor. Exempel på bränsleprojekt och rådgivning från vår sida är följande:

Bränsleprojekt

  • Teknisk funktionsstudie av en träpelletsfabrik för en potentiell investerare (Nordamerika)
  • Teknisk plan för en pelletsanläggning om 100 000 årston för en ny branschaktör med avsikt att tillämpa vertikal integration (Norden)
  • Utveckla upphandlingsorganisationen för storskaliga användare av biobränslen (tre olika företag i Norden)
  • Konvertering av bränsleinmatningen av 4x500 MWe för att möjliggöra inblandning av biobränslen för sameldning med kol (Storbritannien)
  • Konvertering av en industianläggning till en pelletfabrik med produktionskapacitet av 50  000 årston (Baltikum)
  • Utvärdering, teknisk planering och utveckling av affärsplan utgörande bas för byggande av anläggning med kapacitet av 5000 000 årston baserat på unika råvarutillgångar (Nordamerika)


Flamma från pelletsbrännare

 

Ombyggnadsprojekt

  • 2 x 12MW  Co-generation i industrianläggning (Norden)
  • 2 x 20MW  Co-generation i industrianläggning (Norden)
  • 4 x 35MW  Kommunal kraftvärmeanläggning  (Norden)
  • 2 x 2 x 20MW Kommunal kraftvärmeanläggning  (Norden)