Om oss

Organisation

Stockholms Bulkhamn och First Bioenergy är privata systerföretag som befinner sig i Svea Lejon-gruppen. Svea Lejon ägs i sin tur av grundaren Henrik Lundberg. Han har sedan mitten av 1970-talet arbetat med företagsutveckling inom bioenergibranschen. Som ett exempel på hans tidiga intresse av den utvecklingspotential som bioenergi har, tog han initiativet till en av de första träpelletsfabrikerna i Sverige  1981 och var en av grundarna till SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen.

 

Historia

KotteHenrik Lundberg var grundaren av företaget TallOil AB, vilken var en av Europas ledande bioenergiföretag under det första decenniet av 2000-talet. TallOil, som bytte namn till Svea Lejon 2008, hade vid sin topp 2006 en försäljning på cirka 100 miljoner Euro. Detta tack vare sina affärsområden inom främst distribution och handel med flytande biobränsle såsom etanol och tallolja samt trä- och jordbruksbaserat bränsle exempelvis pellets.

Företaget har därefter genomgått en reorganisation och strukturerat om verksamheterna för att kunna fokusera mer på branschen inom fasta biobränslen samt hamnverksamhet där Svea Lejon ser en stark framtida tillväxt.

 

Medarbetare

Gruppen består av erfarna och professionella medarbete vars bidrag till bioenergibranschen härrör till början av 1970-talet.

 

Skogsbruk

Skog i motljusVår expertis inom skogsbruksbranschen sträcker sig från operationell planering och teknologisk utveckling av utrustning, till skogsbruksekonomi med en strategisk samt politisk rådgivning.  Våra medarbetare har en erfaren förståelse för organisering  av skogsbruk och dess logistik, då detta är nära relaterat till biobränslesektorn.

 

Bioenergi

På bioenergisidan har våra medarbetare expertkunskap om bioenergikedjan, träpelletsindustrin och förbränningsteknologin samt logistiken av dessa. Vi har byggt och implementerat och drivit en handfull av pelletsanläggningar i Sverige och östra Europa. Vi har skapat och implementerat en god leveranskedja både till fabrikerna samt ut till kunder i Skandinavien, Storbritannien, Nederländerna och Belgien.  Våra medarbetare har också erfarenhet ifrån Storbritannien vad gäller att skapa system för kärnkraftverk som förbränner kol till att ta emot och bränna biomassa. Tack vare denna breda erfarenhet har vi en nära förståelse för hur biobränsle processas.